Tag: Νομοθεσία


Εκδήλωση για νομικά θέματα επιχειρηματικότητας στο ανοικτό λογισμικό

Εκδήλωση για νομικά θέματα επιχειρηματικότητας στο ανοικτό λογισμικό

Την Παρασκευή 25/1/2013 και ώρα 17.00 το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ διοργανώνει εκδήλωση για το ανοικτό λογισμικό, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, Αμφιθέατρο Ι με θέμα “Ανοικτός Κώδικας, Νομικά Θέματα & Επιχειρηματικότητα” .


Σχεδιάζεται να εξομειωθούν τα βιοκαύσιμα με το πετρέλαιο

Σχεδιάζεται να εξομειωθούν τα βιοκαύσιμα με το πετρέλαιο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έβγαλε σε διαβούλευση που αρχίζει την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου και λήγει την Κυριακή 14  Οκτωβρίου, διάταξη που εξομοιώνει τα βιοκαύσιμα με το πετρέλαιο, όσον αφορά τα υποχρεωτικά αποθέματα καυσίμων, ενώ παράλληλα εισάγει σημαντικό αριθμό νέων βημάτων για την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας βιοκαυσίμων.Υποχρεωτικά πιστοποιημένα κατά ISO 9001 τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Σύμφωνα με τροπολογία του  ν. 2963/2001 (Α΄ 268) που ψηφίστηκε στην βουλή στις 06/04/2012, αλλάζει  η διαδικασία με την οποία ελέγχονται τόσο για τα ιδιωτικά (ΙΚΤΕΟ) όσο και τα δημόσια ΚΤΕΟ. Αντί της διαπίστευσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17020, θα πρέπει να πιστοποιούνται κατά το πρότυπο ISO 9001.Αύξηση ποσοστού κτιριακών στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11

Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία, επισυναπτόμενη στο νομοσχέδιο για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Με την τροπολογία αυτή τροποποιείται ο Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011 έτσι ώστε: Κτιριακά: Αυξάνεται από 40% σε 60%, το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών, για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και των δαπανών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου – στη δε περίπτωση των νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,...

Διαβάστε περισσότερα


Pellet: Δυνατότητες για επιδότηση για παραγωγή

Pellet: Δυνατότητες για επιδότηση για παραγωγή

Τα Pellet (συσσωματώματα) είναι ένα καύσιμο αποτελούμενο από ξύλο, απαλλαγμένο από κάθε υγρασία, συμπιεσμένο σε μικρούς κυλίνδρους χωρίς καμιά προστιθέμενη συγκολλητική ουσία. Η θερμιδική απόδοση των pellet ανέρχεται στα 4200 kcal/kg.OHSAS 18001

Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν κίνδυνοι σχετικοί με τον εργασιακό χώρο. Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία των εργαζομένων και το κόστος για την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας στον χώρο εργασίας είναι οικονομικά ασύμφορο.ISO 14001

Περιβαλλοντική Διαχείριση Το ISO 14001:2004 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση μιας επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας. Όπως όλα τα διεθνή πρότυπα έτσι και το ISO 14001:2004 έχει σχεδιαστεί...

Διαβάστε περισσότεραIFS – International Food Standard

Το Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων IFS (International Food Standard) έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.ISO 22000

Την 1η Σεπτεμβρίου 2005 εκδόθηκε το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 με τίτλο “Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων”, το οποίο αφορά τις Επιχειρήσεις Τροφίμων αλλά και τις Επιχειρήσεις εκείνες που έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται στον ευρύτερο κύκλο παραγωγής και διάθεσης των Τροφίμων. Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου ISO 22000:2005 είναι ουσιαστικά όλη η τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων και των Ζωοτροφών. Το ISO 22000 στοχεύει να δημιουργήσει μια...

Διαβάστε περισσότεραHACCP

Στα πλαίσια δημιουργίας νέων δεδομένων στον τομέα της Ασφάλειας των τροφίμων που επιβάλλονται από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων) και από την ισχύουσα πλέον Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000), απαιτείται η εφαρμογή, διατήρηση και αναθεώρηση ενός συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points ή HACCP) για τις επιχειρήσεις που: παρασκευάζουν...

Διαβάστε περισσότερα