Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης

Αυτοματοποίηση Συστημάτων ΔιαχείρισηςΗ ErgoQ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης, από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος  έως και υποστήριξη για την πιστοποίησή τους από επιλεγμένο Φορέα.
Τα συστήματα που αναπτύσσουμε είναι ευέλικτα, εύχρηστα και πάνω απ’ όλα αυτόματα. Προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των πελατών, βοηθώντας τους να βελτιστοποιήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους, χωρίς να επιβαρύνουν το προσωπικό με χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ενδεικτικά των Συστημάτων Διαχείρισης που αναπτύσσουμε:

  • Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001)
  • Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ISO 27001 )

καθώς και άλλων Συστημάτων Διαχείρισης, αναλόγως της περίπτωσης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να πιστοποιηθείτε και, ταυτόχρονα, να επιταχύνεται την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης σας.