Υποστήριξη startup

Startup growth

Startup

Startup είναι μια εταιρεία που έχει σχεδιαστεί για γρήγορη ανάπτυξη.

Paul Graham - venture capitalist

 Η ErgoQ προσφέρει σήμερα τις υπηρεσίες που χρειάζεται μια νέα επιχείρηση για να αποκτήσει χρηματοδότηση και να ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία. Μια νέα επιχείρηση, ή “Startup” όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται, μπορεί να ξεκινήσει σε οποιαδήποτε κλάδο της οικονομίας. Ωστόσο, συνήθως μιλάμε για εταιρείες πληροφορικής με πολλές προοπτικές ανάπτυξης. Πιθανοί επενδυτές έλκονται από χαμηλό κόστος εκκίνησης, υψηλό κίνδυνο,  υψηλές αποδόσεις και προοπτικές μεγέθυνσης. Εν αντιθέσει με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, τα επιτυχημένα startup προτάσσουν γρήγορη επέκταση, με περιορισμένη επένδυση κεφαλαίων ή/και εργασίας.

H εκκίνηση και χρηματοδότηση ενός Startup

Το πλέον κρίσιμο θέμα στην εκκίνηση ενός startup είναι η εύρεση χρηματοδότησης. Για την εύρεση της είναι απαραίτητο να διεξαχθεί μια έρευνα που θα επικυρώσει, τεκμηριώσει και αναπτύξει περαιτέρω την ιδέα και το επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και θα αποτιμήσει το επιχειρηματικό δυναμικό. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να πείσουμε πιθανούς επενδυτές να την θεωρήσουν ελκυστική. Η έρευνα αυτή γίνεται σταδιακά, και άπτεται μεγάλου εύρους ειδικοτήτων.  Στην ErgoQ έχουμε σχεδιάσει τα μεμονωμένα στάδια να εξετάζουν παράλληλα τεχνολογικές, marketing, οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες, με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου. Επίσης, κάθε στάδιο έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από το προηγούμενο, και ως αποτέλεσμα,  μεγαλύτερες δεσμεύσεις. Με τον τρόπο αυτό, πρώτα μειώνουμε τους αστάθμητους παράγοντες, και στη συνέχεια επιτρέπουμε τις όποιες αναλώσεις κεφαλαίων, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την έκθεση σας σε τυχόν κινδύνους.

Στάδια υποστήριξης Startup

Startup development methodology

Αναζήτηση: Το αρχικό στάδιο είναι η αναζήτηση, όπου επικεντρωνόμαστε σε ενέργειες που θα αποκαλύψουν ευκαιρίες και θα δημιουργήσουν νέες προτάσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες

Προοπτικές:  Στη συνέχεια θα αποτιμήσουμε τα προτερήματα και προοπτικές της πρότασης, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος, ώστε να δαπανήσουμε τα ελάχιστα μέχρι την επιλογή της πλέον πρόσφορης πρότασης

Οργάνωση: Εδώ θα αναπτύξουμε την πρόταση σε μεγαλύτερη ανάλυση, με έμφαση στην ακεραιότητα της ιδέας, την σχεδίαση του προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και ένα συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα προωθηθεί προς χρηματοδότηση.

Έναρξη Εργασιών: Η έναρξη εργασιών θα επέλθει με την εύρεση πόρων χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, η χρηματοδότηση μπορεί να επέλθει από ΕΣΠΑ, VC, Seed Capital κ.α., με κάθε πηγή να διαθέτει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ο οδηγός αξιολόγησης για τις ενέργειες που θα γίνουν,  ώστε να επιτευχθεί η ζητούμενη χρηματοδότηση.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να σας στηρίξουμε στην ανάπτυξη της δικής σας επιχειρηματικής ιδέας και να την προωθήσουμε για χρηματοδότηση, ώστε να ξεκινήσετε γρήγορα και χωρίς οπισθοδρομήσεις.