Διαχείριση Εξαγωγών

Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη

Σε μια εξαγωγική εταιρεία η Διαχείριση Εξαγωγών, ξεκινάει με μια παραγγελία πελάτη που  ετοιμάζεται για εξαγωγή. Το λογιστήριο έχει εκδώσει το τιμολόγιο, η αποθήκη έχει βγάλει το packing list,  και οι υπεύθυνοι ασχολούνται με το πιστοποιητικό φόρτωσης, τη φορτωτική, το έντυπο οδικής μεταφοράς (CMR) και την ειδοποίηση πληρωμής. Άλλα έντυπα είναι έτοιμα και μέσα στον φάκελο της υπόθεσης, ενώ άλλα μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Ο φάκελος της υπόθεσης είναι σε ένα γραφείο, o υπεύθυνος εκτός, και ο υπεύθυνος του πελάτη που θέλει να ελέγξει μια λεπτομέρεια της παραγγελίας, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.

Διαχείριση Εξαγωγών με το ErgoQPM

Με τα προϊόντα της  ErgoQ, αυτά είναι παρελθόν.

Ο φάκελος της υπόθεσης είναι πλέον ηλεκτρονικός, προσβάσιμος από οπουδήποτε στον κόσμο. Κάθε ένας στην επιχείρηση ενημερώνεται αυτόματα για τη δουλειά που έχει να κάνει, και έχει στη διάθεση του τον πλήρη φάκελο εξαγωγής, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες που έχουν σημειώσει οι συνάδελφοι του.

Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας με μια ματιά μπορεί

  • να διαπιστώσει την κατάσταση κάθε ενεργής εξαγωγής
  • το ιστορικό της
  • καθώς και το άτομο που την διαχειρίζεται
  • ενώ μπορεί να αφήσει ηλεκτρονικά μια υπενθύμιση για οτιδήποτε.

Εάν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ενός οργανισμού είναι ο εγκέφαλος, το ERP ή η εμπορο-λογιστική εφαρμογή ο σκελετός και το προσωπικό οι μύες.

Τα συστήματα Διαχείριση Εξαγωγών ErgoQPM της ErgoQ δίνουν στον οργανισμό το νευρικό σύστημα που χρειάζεται, ενώνουν κάθε θέση εργασίας με τις υπόλοιπες και διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ τους.

Αποτελεί γόνιμη βάση για την ανάπτυξη κάθε εταιρικού οργανισμού και όπως σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, κανένα σύστημα δε θα είναι ίδιο με κάποιο άλλο. Τα συστήματα της ErgoQ αναβαθμίζουν την εταιρική υπόσταση από την τυποποιημένη εποχή των εμπορο-λογιστικών εφαρμογών, στην εποχή της συνεχούς προσαρμογής των επιχειρηματικών διεργασιών στις επιταγές του πελάτη και προσδίδουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Διαχείριση Εξαγωγών.