Εταιρικά Intranet

Εταιρικά IntranetΜε τον όρο Εταιρικά Intranet (ελληνικά αποδίδεται και με τον όρο “ενδοδίκτυο”) νοείται ένα Εταιρικό Ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιεί τεχνολογίες που είναι όμοιες με τις υποδομές του Διαδικτύο.

Με απλά λόγια, Εταιρικά Intranet μπορoύν να περιγραφούν ως μια μικρή, ιδιωτική έκδοση του Διαδικτύου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ένα και μόνο οργανισμό όπως π.χ. μια επιχείρηση.

Οι βασικές χρήσεις των εταιρικών intranet είναι οι ίδιες με αυτές οποιουδήποτε δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως

  • μεταφορά αρχείων
  • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • κοινοχρησεία καταλόγων (address books)
  • εταιρικά ημερολόγια

Τα τελευταία χρόνια, τα intranets χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και ως πλατφόρμες δικτυακών εφαρμογών τα οποία εγκαθίστανται σε έναν κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας (Διακομιστής) και είναι προσβάσιμες μέσω των φυλλομετρητών (browser) των άλλων υπολογιστών.

Ως παράδειγμα δικτυακής εφαρμογής μπορούμε να αναφέρουμε το ErgoQPM. Περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορεί να εξυπηρετήσει το ErgoQPM την επιχείρησή σας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: