Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική ΠοιότηταςΗ Διοίκηση της ErgoQ θεωρεί ότι η ορθή πολιτική ποιότητας είναι η βάση για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας πολιτικής, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρείας, με πρώτη τη Διοίκηση της ErgoQ, η οποία έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Αντικειμενικός πρώτος στόχος της εταιρείας είναι η διασφάλιση και διαχείριση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση:

  • Η ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες
  • Η συνεχής αξιολόγηση των συνεργατών της εταιρίας
  • Η άρτια και αποτελεσματική εκπαίδευση των στελεχών της εταιρίας
  • Η αποτελεσματική σχεδίαση και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης
  • Η αποτελεσματική συγγραφή Τεχνικών Φακέλων προϊόντων προς πιστοποίηση
  • Το αποτελεσματικό IT Consulting
  • Το υψηλό ποσοστό επιτυχίας εκπόνησης επιχειρηματικών προτάσεων
  • Η άμεση ανταπόκριση στα παράπονα πελατών και η σταδιακή εξάλειψη τους

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ποιότητας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο BS ΕΝ ISO 9001:2008

Η Διοίκηση της ErgoQ δεσμεύεται για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας.