Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Λογισμικό Ανοιχτού ΚώδικαΤο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι ένα εναλλακτικό και τα τελευταία χρόνια όλο και πιο διαδεδομένο μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού, των προγραμμάτων δηλαδή που χρησιμοποιούμε στους υπολογιστές.

Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Βασίζεται σε μια βασική αρχή διαμοιρασμού της αποκτηθείσας γνώσης προς όφελος του γενικού συνόλου. Μερικά γνωστά παραδείγματα έργων Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι:

 • Firefox
 • Chrome
 • Android
 • Linux Kernel
 • Libre Office
 • VLC

Έτσι με τον μοντέλο αυτό, οι εταιρίες λογισμικού, οι προγραμματιστές αλλά και ερασιτέχνες ανά τον κόσμο, έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη έτοιμων λύσεων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να τα βελτιώσουν ή και να τα ενσωματώσουν σε άλλες διαφορετικές υλοποιήσεις λογισμικού.

Το μοντέλο αυτό επαναπροσδιορίζει το λογισμικό/προγράμματα από προϊόν σε υπηρεσία.

Κάποια από τα πολλά πλεονεκτήματα που διαθέτει το μοντέλο του Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, το ώθησαν στην ραγδαία ενσωμάτωσή του από τις επιχειρήσεις στις υποδομές πληροφοριακών συστημάτων τους. Μερικά από αυτά είναι:

 • Μειώνει την εξάρτηση από έναν και μόνο προμηθευτή
 • Εξαλείφει τη συμμόρφωση σε πρακτικές αδειοδότησης του προμηθευτή
 • Οι προτεραιότητες ανάπτυξης διαχειρίζονται από τον χρήστη και όχι από τον προμηθευτή
 • Τεχνολογική ανωτερότητα λόγο συχνής αναθεώρησης και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών
 • Τα δεδομένα που αποθηκεύονται και διαχειρίζονται τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα βασίζονται σε ανοιχτά πρότυπα τα οποία εύκολα μεταφέρονται σε άλλα λογισμικά αποφεύγοντας έτσι το “κλείδωμα” σε ένα λογισμικό.

Στην ErgoQ, όλα τα προϊόντα μας βασίζονται σε έργα Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και υπόκεινται στις ίδιες αρχές που διέπονται τα έργα αυτά.