Cloud Computing

Cloud ComputingΤο Cloud Computing αναφέρεται στην τεχνολογία που παρέχει απομακρυσμένη αποθηκευτική και επεξεργαστική ισχύ ως υπηρεσία, χρησιμοποιώντας μη διακριτό δίκτυο υπολογιστικών συστημάτων σε μια κοινότητα τελικών αποδεκτών.

Με άλλα λόγια οι τελικοί αποδέκτες μιας υποδομής Cloud Computing είναι εταιρίες ή χρήστες που χρησιμοποιούν συνήθως τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Cloud Computing μέσω οποιαδήποτε συσκευής (PC, Tablet, Smartphone) από οποιοδήποτε σημείο το οποίο έχει πρόσβαση στο internet.

Το όνομα Cloud Computing προέρχεται από τη χρήση του όρου Cloud – νέφος για να παρουσιάσει την πολυπλοκότητα του συγκροτήματος υποδομών που απαρτίζουν την τεχνολογία αλλά και να δείξει τα “αόρατα όρια” που μπορεί να έχουν τα στοιχεία που το απαρτίζουν.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες Cloud Computing:

  • Η υποδομή ως υπηρεσία (IAAS)
  • Πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS)
  • Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS)

Ως παράδειγμα “Λογισμικού ως υπηρεσία” μπορούμε να αναφέρουμε το ErgoQloud που παρέχεται για ενδοεταιρεικά δίκτυα των επιχειρήσεων από την εταιρία μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ErgoQloud μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.