Διαχείριση Πωλήσεων

Τα μέγιστα αποτελέσματα με την ελάχιστη επίβλεψη

Σε μια επιχείρηση, είτε αυτή είναι εμπορική, βιομηχανική ή παροχής υπηρεσιών, όταν εμφανισθεί ένας υποψήφιος πελάτης καταγράφονται τα στοιχεία του και ετοιμάζεται μια προσφορά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στοιχεία του πελάτη θα καταγραφούν σε χαρτί, το οποίο θα δοθεί στον Πωλητή, ο οποίος θα επικοινωνήσει με τον πελάτη και θα ετοιμάσει προσφορά.

Η προσφορά αυτή στη συνέχεια θα ελεγχθεί από τον Υπεύθυνο, και θα αποσταλεί στον πελάτη. Ο Πωλητής στη συνέχεια, θα έρθει σε επαφή με τον πελάτη για να του υπενθυμίσει την προσφορά, θα λύσει τυχόν απορίες ή θα επικαιροποιήσει την προσφορά, και μόλις ο πελάτη αποφασίσει, θα ενημερώσει τη Διοίκηση για την επιτυχημένη πώληση και θα ξεκινήσει διαδικασίες για σύμβαση και προκαταβολή.

Ωστόσο, η παραδοσιακή  αυτή Διαχείριση Πωλήσεων εγκυμονεί κινδύνους. Το χαρτί μπορεί να παραπέσει κατά τη μεταφορά, ο Πωλητής μπορεί να καθυστερήσει την προσφορά, ο Υπεύθυνος μπορεί να μην προλάβει να την ελέγξει, το follow-up του πωλητή μπορεί να μη γίνει, ενώ η επικαιροποιημένη προσφορά μπορεί, χάριν ταχύτητας, να φύγει στον πελάτη χωρίς έλεγχο και αυτό από μόνο του να δημιουργήσει άλλα θέματα.

Διαχείριση Πωλήσεων

Με τα προϊόντα της ErgoQ, αυτά είναι παρελθόν.

Με την πρώτη επαφή του πελάτη,

  • τα στοιχεία του θα περαστούν στο σύστημα,
  • το οποίο αυτόματα θα τα προωθήσει στον Πωλητή.
  • Ο Πωλητής θα λάβει αυτόματα ειδικό ενημερωτικό e-mail,
  • θα δει την υπόθεση και θα επικοινωνήσει για να ετοιμάσει την προσφορά,
  • η οποία αυτόματα θα προωθηθεί στον Υπεύθυνο για έλεγχο.
  • Αφού λάβει έγκριση, θα αποσταλεί στον πελάτη,
  • και ο Πωλητής μπορεί να ορίσει και υπενθυμίσεις για το follow-up.
  • Σε καμία περίπτωση δεν θα “ξεχαστεί” ο έλεγχος μετά την επικαιροποίηση της προσφοράς,
  • ενώ το λογιστήριο ενημερωθεί αυτόματα για να ετοιμάσει τη σύμβαση.
  • Και το πιο σημαντικό απ’ όλα, η Διοίκηση θα είναι συνεχώς ενήμερη για όλες τις ανοικτές προσφορές, απλά με μια ματιά.

Η εταιρεία σας, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο της ErgoQ θα προχωρήσει στην δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος. Κατά την δοκιμαστική εφαρμογή ο Σύμβουλος  θα επιβλέπει την καλή λειτουργία του συστήματος, ελέγχοντας για τυχόν αποκλίσεις και αστοχίες, όπου και θα παρέμβει άμεσα για να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία του.

Αντίστοιχα, παρόμοιες λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν και για την υλοποίηση ή διαχείριση έργων, υποστήριξη, service, εγγυήσεις κ.α.