Προοπτικές για σταθερή εργασία στην ErgoQ

Προοπτικές για σταθερή εργασία στην ErgoQ
14 Δεκ 2012

Η ErgoQ αναζητεί άτομα για εργασία που θα στηρίξουν τη μελλοντική της επέκταση. Η εταιρεία σήμερα έχει αναπτύξει το περιβάλλον εταιρικής συνεργασίας ErgoQube, με το οποίο κάθε επιχείρηση μπορεί όχι μόνο να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, αλλά και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Με τον ErgoQube κάθε επιχείρηση μπορεί να διαχειρίζεται σε λιγότερο χρόνο περισσότερες υποθέσεις, εύκολα, γρήγορα και χωρίς περιορισμούς θέσης εργασίας, ενώ μειώνεται η ανάγκη για εκτυπώσεις και τηλέφωνα, με ανάλογη μείωση των σχετικών λειτουργικών δαπανών.

Σήμερα, ο ErgoQube περιλαμβάνει το ErgoqQloud, ένα σύστημα κοινής χρήσης αρχείων, επαφών, e-mail και ημερολογίου εντός και εκτός της εταιρείας, βασισμένο σε τεχνολογία cloud computing και το ErgoQPM, ένα εταιρικό intranet που μπορεί να αυτοματοποιήσει κάθε επιχειρηματική διαδικασία ή ακόμη και ολόκληρα Συστήματα Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 27000 κ.α.). Στο πρώτο εξάμηνο του 2013 θα ενσωματωθεί στον ErgoQube σύστημα videoconference καθώς και ενδοεταιρικό λογισμικό social media.

Ανοικτές θέσεις για εργασία

Εν όψη αναμενόμενης επέκτασης εργασιών, η εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομα έμπειρα και ικανά, για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Σύμβουλοι Πωλήσεων

Σύμβουλοι Πωλήσεων για πληροφοριακά συστήματα Εταιρικής Συνεργασίας και Επικοινωνίας. Θα εκτιμηθούν γνώσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και ανοικτού λογισμικού. Απαραίτητα αγγλικά, προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικού με συνοδευτική επιστολή από την φόρμα επικοινωνίας, με θέμα “CV ΣΠ”.

Σύμβουλοι Πληροφοριακών Συστημάτων

Σύμβουλοι εγκατάστασης και παραμετροποίησης Εταιρικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε ανοικτό λογισμικό, scripting (Bash, python κ.α.), τεχνολογίες web καθώς και επιστημονικό υπόβαθρο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.  Απαραίτητα αγγλικά και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικού με συνοδευτική επιστολή από την φόρμα επικοινωνίας, με θέμα “CV ΣΠΣ”.

Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης

Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης για ανάπτυξη ΣΔ πελατών της εταιρείας (ISO 9001, 27000, 22000 κ.α.). Θα εκτιμηθεί επιστημονικό υπόβαθρο, γνώσεις επιθεώρησης συστημάτων και ευχέρεια στη χρήση ανοικτού λογισμικού. Απαραίτητα αγγλικά, προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικού με συνοδευτική επιστολή από την φόρμα επικοινωνίας, με θέμα “CV ΣΣΔ”.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλος Επιχειρήσεων για ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων πελατών. Θα εκτιμηθεί ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και ευχέρεια στη χρήση ανοικτού λογισμικού.  Απαραίτητα αγγλικά, προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. Αποστολή βιογραφικού με συνοδευτική επιστολή από την φόρμα επικοινωνίας, με θέμα “CV ΣΕ”.

Developers

Developers για ανάπτυξη εφαρμογών σε ανοικτό λογισμικό. Θα εκτιμηθεί η γνώση PERL ή/και PHP, καθώς και συμμετοχή σε έργα ανοικτού λογισμικού. Αποστολή βιογραφικού με συνοδευτική επιστολή από την φόρμα επικοινωνίας, με θέμα “CV DEV”.

 

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εντός του 2013. Όλα τα στοιχεία που θα μας αποστείλετε θεωρούνται εμπιστευτικά. Στη συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.


ErgoQ