Επιδοτήσεις


Φαρμακευτική Κάνναβη (Cannabis) Παραγωγή και Εμπορία

Φαρμακευτική Κάνναβη (Cannabis) Παραγωγή και Εμπορία

Στην φαρμακευτική κάνναβη (Cannabis) σας στηρίζουμε στην αδειοδότηση, κατασκευή, πιστοποίηση, επιδότηση και εύρεση πελατών, για να αποφέρει άμεσα κέρδη η επένδυση. Η αγορά για Φαρμακευτική Κάνναβη (Cannabis) Η ευρωπαϊκή αγορά για την φαρμακευτική κάνναβη (cannabis) αναπτύσσεται έντονα. Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν ότι η αγορά θα φτάσει τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2025. Δηλαδή, θα είναι αυξανόμενη με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 67,4%....

Διαβάστε περισσότερα


Ενίσχυση Επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία που επλήγησαν από τον Covid-19

Ενίσχυση Επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία που επλήγησαν από τον Covid-19

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα για Ενίσχυση Επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία, με στόχο την αντιμετώπιση του οικονομικού πλήγματος από την πανδημία. Η ενίσχυση αφορά θεματα ρευστότητας και ζημιών λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου...

Διαβάστε περισσότερα


100% Επιδότηση πληροφορικής για επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

100% Επιδότηση πληροφορικής για επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας

100% επιδότηση πληροφορικής για επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας με το πρόγραμμα Κουπόνια Τεχνολογίας. Υποβολές από Ιούνιο 2019, για 1 μόλις μήνα – επικοινωνήστε σήμερα!


Προγράμματα ΕΣΠΑ Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Προγράμματα ΕΣΠΑ Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ Ψηφιακό Βήμα και το μεγαλύτερου προϋπολογισμού Ψηφιακό Άλμα, επιδοτούν κατά 50% και έως 400.000 ευρώ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για ηλεκτρονικές πωλήσεις και αυτοματοποίηση. Τα προγράμματα άνοιξαν για υποβολές στις 11 Ιουνίου 2018.


Β' κύκλος ΕΣΠΑ για Πτυχιούχους

Προκηρύχθηκε ο Β’ κύκλος ΕΣΠΑ για Πτυχιούχους!

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, προκηρύχθηκε ο Β’ κύκλος ΕΣΠΑ για Πτυχιούχους. Έχει την επίσημη ονομασία “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – B’ Κύκλος“. Το πρόγραμμα στηρίζει πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ ανέργους, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους για να ξεκινήσουν νέα επιχείρηση επάνω στο πτυχίο τους, με 100% χρηματοδότηση. Ο Β’ κύκλος ΕΣΠΑ για Πτυχιούχους, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα


Μέτρο 4.2.1 – Επιδότηση για Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Μέτρο 4.2.1 – Επιδότηση για Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Η ΕΕ, μέσω του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί έως 75% την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τη Δράση 4.2.1 του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020». Αιτήσεις υποβάλλονται από τις 17 Μαΐου 2017.


Χρηματοδότηση για έρευνα

Χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη από το “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”

Προκηρύχθηκε στις 10 Μαρτίου 2017 το “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”, η χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη για επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ. Δίνει έως και 80% επιδότηση για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.


Ανοικτός για υποβολές ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ανοικτός για υποβολές ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ενεργοποιείται ο Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016) από τις 12 Οκτωβρίου 2016, με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και ενίσχυση μισθοδοσίας. Τα τέσσερα βασικά καθεστώτα που προκηρύσσονται είναι η Γενική Επιχειρηματικότητα,  οι Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού, οι Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ και οι Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους. Δίνεται έμφαση στη δυναμική της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, ενώ ενθαρρύνονται συνέργειες και δικτυώσεις.


Τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για νέες, υφιστάμενες επιχειρήσεις και startup

Τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για νέες, υφιστάμενες επιχειρήσεις και startup

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2016, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργος Σταθάκης παρουσίασε τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020”, σε συνέντευξη τύπου. Τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ δίνουν τη δυνατότητα σε επιστήμονες, ανέργους ή/και επιχειρηματίες, είτε να εκσυγχρονίσουν την επιχείρηση τους, είτε να  ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και startup. Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ Τα τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ...

Διαβάστε περισσότερα


Προδημοσίευση 4 προγραμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ 2015 ΕΠΑνΕΚ

Προδημοσίευση 4 προγραμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ 2015 ΕΠΑνΕΚ

Η προδημοσίευση των 4 προγραμμάτων είναι από το νέο ΕΣΠΑ 2015 ΕΠΑνΕκ. Τα προγράμματα χρηματοδοτούν από 40% έως και 100% επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Οι υποβολές ανοίγουν το τελευταίο δίμηνο του 2015 και μπορούμε πλέον να προετοιμαζόμαστε.


JEREMIE FRSP for Entrepreneurship

JEREMIE FRSP for Entrepreneurship

Το πρόγραμμα Jeremie FRSP for Entrepreneurship, είναι σύμπραξη του European Investment Fund (EIF) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του ΕΣΠΑ, δηλαδή χωρίς κεφάλαια από την Τράπεζα. Το πρόγραμμα Jeremie FRSP χρηματοδοτεί Μικρές και Μεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Στην Ελλάδα, η ALPHA Τράπεζα μόλις υπέγραψε σχετική συμφωνία με το EIF και μπορεί πλέον να χρηματοδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας.


Χρηματοδότηση από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Χρηματοδότηση από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (EET) ή Institute for Growth (IfG), είναι η σύμπραξη μεταξύ της γερμανικής κρατικής επενδυτικής τράπεζας KfW και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Ελληνικό Δημόσιο). Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (ΕΕΤ ή IfG) έχει στηθεί στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με σκοπό να χρηματοδοτήσει επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο στόχος από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο...

Διαβάστε περισσότερα


Προδημοσίευση ΕΣΠΑ προγραμμάτων “Επιχειρηματική Ευκαιρία” και “Επιχειρούμε Δυναμικά”

Προδημοσίευση ΕΣΠΑ προγραμμάτων “Επιχειρηματική Ευκαιρία” και “Επιχειρούμε Δυναμικά”

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 αναρτήθηκε η προδημοσίευση ΕΣΠΑ δύο νέων προγραμμάτων, το “Επιχειρηματική Ευκαιρία” και το “Επιχειρούμε Δυναμικά”, για startup και υφιστάμενες επιχειρήσεις, αντίστοιχα. Τα προγράμματα για τις νέες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και λειτουργικά έξοδα, ενώ για τις υφιστάμενες περιλαμβάνουν και κτιριακά.


5 ερωτήσεις για να βρείτε την χρηματοδότηση που σας ταιριάζει

5 ερωτήσεις για να βρείτε την χρηματοδότηση που σας ταιριάζει

Η χρηματοδότηση είναι το πλέον σημαντικό θέμα για την έναρξη, επέκταση ή ακόμα και επιτυχία μιας επιχείρησης. Όπως οι ανάγκες κάθε επιχείρισης δεν είναι ίδιες με μιας άλλης, έτσι και οι διαθέσιμες πηγές για χρηματοδότηση βοηθούν να λύσουμε διαφορετικά προβλήματα: Προβλήματα χρηματοδότησης Όταν έχουμε μια ιδέα για επιχείρηση, πρέπει να βρούμε ένα αρχικό κεφάλαιο για τα πρώτα έξοδα μέχρι να αρχίσουμε να πουλάμε, και μετά έχουμε...

Διαβάστε περισσότερα


Χρηματοδότηση για έρευνα

Προδημοσίευση ΠΑΒΕΤ για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες

Προδημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2014 από την ΓΓΕΤ το “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2015“. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται έως και 80% επιχειρήσεις για έρευνα και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.


Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία: 10.000 ευρώ για κάθε νέο επιχειρηματία

Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία: 10.000 ευρώ για κάθε νέο επιχειρηματία

Υπογράφηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2013 η δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία”. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό για υποβολές από τις 30 Δεκεμβρίου 2013.  


Άνοιξε για υποβολές η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Άνοιξε για υποβολές η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τρίτη πρόσκληση του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 , για την πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Προτάσεις κατατίθενται από τις 30 Δεκεμβρίου 2013.


Ενισχύεται η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, με το Μέτρο 123Α

Ενισχύεται η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, με το Μέτρο 123Α

Δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ Β’ Αρ. 3078 της 4 Δεκ 2013 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Η απόφαση αφορά την επικείμενη προκήρυξη  του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.Τι έχει πραγματικά αλλάξει εκ των υστέρων στον Οδηγό του Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» και των Παραρτημάτων

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013» προκηρύχθηκε επίσημα στις 14 Ιανουαρίου 2013, τροποποιήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2013 από τη  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και τροποποιήθηκε ξανά τρεις ημέρες πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στις 27 Σεπτεμβρίου 2013.


Το Openfund δίνει από 50.000 ευρώ σε νέα επιχειρηματικά σχέδια

Το Openfund δίνει από 50.000 ευρώ σε νέα επιχειρηματικά σχέδια

Το Openfund, το Ελληνικό Venture Capital που πέτυχε τη συμμετοχή του European Investment Fund και άλλων 11 ιδιωτών επενδυτών μέσω του προγράμματος Jeremie (Jeremie Openfund II), έχει δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής νέων επιχειρηματικών ιδεών. Οι προτάσεις επιχειρηματικών ιδεών που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν εντός ενός μηνός και οι επιτυχόντες θα λάβουν χρηματοδότηση 50.000 ευρώ για να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε νέα επιχείρηση.Η πρώτη μας έγκριση για χρηματοδότηση μέσω ΤΕΠΙΧ

Η εταιρεία-πελάτης μας, η οποία προτίμησε να παραμείνει ανώνυμη, ήρθε σε επαφή με την εταιρεία μας στις αρχές Ιουνίου του 2013, με σκοπό την λήψη χρηματοδότησης από το ΤΕΠΙΧ. Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ προκηρύχθηκε στις 30 Μαΐου 2013, και το επιχειρηματικό σχέδιο και η πρόταση χρηματοδότησης κατατέθηκαν τέλος Ιουνίου 2013. Η πρόταση μας ήταν ανάμεσα στις 4 πρώτες που έλαβε η  Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Τράπεζας...

Διαβάστε περισσότεραΠροκηρύχθηκε το Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα II

Το πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ είναι ο δεύτερος κύκλος του συγκεκριμένου προγράμματος, σε συνέχεια της πρώτης επιτυχημένης προκήρυξης, στην οποία εντάχθηκαν 746 επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Δνση ΜΜΕ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, τον Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ), και στοχεύει:


Πως ανοίγω επιχείρηση, με 500 ευρώ

Πως ανοίγω επιχείρηση, με 500 ευρώ

Τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα χαμηλότοκα τραπεζικά δάνεια από το ΕΤΕΑΝ πλέον προσφέρουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για κάθε νέα επιχείρηση. Η ErgoQ αναλαμβάνει να σας υποστηρίξει σε κάθε βήμα του έργου σας, από  την ιδέα μέχρι και την έναρξη εργασιών.


Χρηματοδότηση για έρευνα

ΠΑΒΕΤ : Ενισχύσεις για καινοτόμα προϊόντα

Προκηρύχθηκε από την ΓΓΕΤ το “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013“. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται έως και 75% επιχειρήσεις για έρευνα και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.


EIF - European Angels Fund

Xρηματοδότηση από το European Angels Fund για ελληνικές επιχειρήσεις

Το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιχειρηματικών Αγγέλων (European Angels Fund – EAF) σταδιακά θα ανοίξει σε όλη την Ευρώπη, όπως ανακοινώθηκε και επισήμως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) την προηγούμενη εβδομάδα στο ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαίων Επιχειρηματικών Αγγέλων που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη.Ανοικτό για υποβολές το ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ μειώνει το επιτόκιο τραπεζικών δανείων για επιχειρήσεις κατά 50%. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κεφάλαιο κίνησης ή επενδύσεις, είτε ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμό με επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού.


Νέα ΚΑΔ ΕΣΠΑ και Παράταση στο «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2013

Νέα ΚΑΔ ΕΣΠΑ και Παράταση στο «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2013

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013» προκηρύχθηκε επίσημα στις 14 Ιανουαρίου 2013, και αφορά δράσεις για επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας. Στις 25 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε επίσημα το πρόγραμμα, καθώς και η  πρώτη τροποποίηση του προγράμματος. Την Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013 δημοσιεύθηκε νέα τροποποίηση επιλέξιμων ΚΑΔ, καθώς και παράταση...

Διαβάστε περισσότερα


Πως να κάνεις επένδυση με ελάχιστα κεφάλαια

Πως να κάνεις επένδυση με ελάχιστα κεφάλαια

Με τη σημερινή οικονομική κρίση, μια επένδυση χωρίς τα απαραίτητα κεφάλαια μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός που εκμεταλλεύεται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, αρχίζοντας από το ΕΣΠΑ.


Τι έχει αλλάξει στα επιλέξιμα ΚΑΔ του «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Τι έχει αλλάξει στα επιλέξιμα ΚΑΔ του «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013» προκηρύχθηκε επίσημα στις 14 Ιανουαρίου 2013, και αφορά δράσεις για επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας. Στις 25 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Ειδική υπηρεσία διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” του Υπουργείου Ανάπτυξης η επίσημη προκήρυξη, μαζί...

Διαβάστε περισσότερα


Η ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών προκηρύσσεται το Ά τρίμηνο του 2013

Η ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών προκηρύσσεται το Ά τρίμηνο του 2013

Η ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών, είναι μια παρέμβαση για την στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα επιδοτεί άνεργες γυναίκες για έναρξη νέων επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας, με σκοπό τη μείωση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των γυναικών. Το πρόγραμμα  θα προκηρυχθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2013.


Η Eνίσχυση Eπιχειρηματικότητας Nέων προκηρύσσεται το A’ τρίμηνο του 2013

Η Eνίσχυση Eπιχειρηματικότητας Nέων προκηρύσσεται το A’ τρίμηνο του 2013

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων” επιδοτεί ανέργους για έναρξη  νέων επιχειρήσεων  με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πρόγραμμα  θα προκηρυχθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2013.


Eνίσχυση για Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Νέων από τον ΟΑΕΔ το Α’ τρίμηνο 2013

Eνίσχυση για Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Νέων από τον ΟΑΕΔ το Α’ τρίμηνο 2013

Το πρόγραμμα “Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Νέων”, το οποίο επιδοτεί ανέργους για έναρξη καινοτομικών επιχειρήσεων, θα προκηρυχθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2013.          


Η επιδότηση επιχειρήσεων από ΕΣΠΑ μέσω ΠΕΠ τον Ιανουάριο 2013

Η επιδότηση επιχειρήσεων από ΕΣΠΑ μέσω ΠΕΠ τον Ιανουάριο 2013

Την Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 θα προκηρυχθεί οριστικά το ανακοινωθέν από τις 30 Απριλίου 2012, πρόγραμμα  του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 456 εκ. ευρώ για επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κάθε κλάδο της οικονομίας.


Που θα βρω χρηματοδότηση για την επιχείρηση μου;

Που θα βρω χρηματοδότηση για την επιχείρηση μου;

Το πλέον βασικό θέμα για μια νέα επιχείρηση (Startup) είναι η χρηματοδότηση της ρευστότητας της. Ένα αγγλικό ρητό αναφέρει ότι “ματαιοδοξία είναι ο τζίρος, λογική είναι τα κέρδη, και πραγματικότητα η ρευστότητα”. Στη σημερινή οικονομική κρίση που μόνο οι εξελίξεις τρέχουν, οι συναλλαγές κυλάνε αργά, οι πελάτες πληρώνουν αργότερα, ο τζίρος είναι πεσμένος, τα μετρητά λιγοστά και οι τράπεζες δύσκολα δανείζουν. Επομένως, το πιο σημαντικό...

Διαβάστε περισσότερα


Τον Δεκέμβριο η επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ

Τον Δεκέμβριο η επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ

Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη του ανακοινωθέντος από τις 30 Απριλίου 2012, προγράμματος του ΕΣΠΑ για επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κάθε κλάδο της οικονομίας.Άμεσα αναμένεται η προκήρυξη του “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”

Το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ II» υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της πρώτης δράσης « Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων », συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. ευρώ, και επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας .Προκηρύχθηκε 120 εκ ευρώ για το ICT4GROWTH από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

H Δράση ICT4Growth - Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, και στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.Αύξηση ποσοστού κτιριακών στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11

Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία, επισυναπτόμενη στο νομοσχέδιο για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Με την τροπολογία αυτή τροποποιείται ο Αναπτυξιακός νόμος 3908/2011 έτσι ώστε: Κτιριακά: Αυξάνεται από 40% σε 60%, το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών, για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και των δαπανών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου – στη δε περίπτωση των νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,...

Διαβάστε περισσότεραΠροκυρήχθηκε το “Eκσυγχρονισμός Xερσαίων Eμπορευματικών Oδικών Mεταφορών”

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, μείωση του μεταφορικού κόστους και μείωση του κόστους λειτουργίας εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών. Παράλληλα, θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οδηγούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και να προσαρμοστούν ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των εμπορικών και καταναλωτικών συνηθειών....

Διαβάστε περισσότεραΕυνοϊκότερα δάνεια για φωτοβολταϊκά σε πελάτες εταιρειών πιστοποιημένων κατά ISO 9001

Η καθαρή ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ένας από τους λίγους κλάδους της οικονομίας που γνωρίζει μια εκρηκτική ανάπτυξη. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια ωρίμανσης αρχίζουν και κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ειδικά για την χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων.


Pellet: Δυνατότητες για επιδότηση για παραγωγή

Pellet: Δυνατότητες για επιδότηση για παραγωγή

Τα Pellet (συσσωματώματα) είναι ένα καύσιμο αποτελούμενο από ξύλο, απαλλαγμένο από κάθε υγρασία, συμπιεσμένο σε μικρούς κυλίνδρους χωρίς καμιά προστιθέμενη συγκολλητική ουσία. Η θερμιδική απόδοση των pellet ανέρχεται στα 4200 kcal/kg.ISO 27001

Τo ISO 27001, μέλος της οικογένειας ISO 27000:2005 είναι το πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, με σκοπό την εξασφάλιση ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα των «ενδιαφερόμενων μερών».Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Tο Yπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προχώρησε σε δημοσίευση του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» και επιδιώκει τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες πολύ μικρές, μικρές και...

Διαβάστε περισσότερα