Συστήματα Διαχείρισης


Η επιδότηση επιχειρήσεων από ΕΣΠΑ μέσω ΠΕΠ τον Ιανουάριο 2013

Η επιδότηση επιχειρήσεων από ΕΣΠΑ μέσω ΠΕΠ τον Ιανουάριο 2013

Την Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 θα προκηρυχθεί οριστικά το ανακοινωθέν από τις 30 Απριλίου 2012, πρόγραμμα  του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 456 εκ. ευρώ για επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κάθε κλάδο της οικονομίας.


Τον Δεκέμβριο η επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ

Τον Δεκέμβριο η επιδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ

Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη του ανακοινωθέντος από τις 30 Απριλίου 2012, προγράμματος του ΕΣΠΑ για επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από κάθε κλάδο της οικονομίας.Υποχρεωτικά πιστοποιημένα κατά ISO 9001 τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Σύμφωνα με τροπολογία του  ν. 2963/2001 (Α΄ 268) που ψηφίστηκε στην βουλή στις 06/04/2012, αλλάζει  η διαδικασία με την οποία ελέγχονται τόσο για τα ιδιωτικά (ΙΚΤΕΟ) όσο και τα δημόσια ΚΤΕΟ. Αντί της διαπίστευσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC 17020, θα πρέπει να πιστοποιούνται κατά το πρότυπο ISO 9001.Απαραίτητη η πιστοποίηση κατά ISO 9001 για συμμετοχή σε διαγωνισμούς για φωτοβολταϊκά

Η καθαρή ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ένας από τους λίγους κλάδους της οικονομίας που γνωρίζει μια εκρηκτική ανάπτυξη. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια ωρίμανσης αρχίζουν και κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πλέον ότι όλο και περισσότεροι οργανισμοί ζητούν από εταιρείες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων να είναι πιστοποιημένοι για την ποιότητα των εργασιών τους κατά ISO 9001:2008 , ως απαραίτητο δικαιολογητικό για να μπορούν...

Διαβάστε περισσότεραΕΛΟΤ 1435

Το ΕΛΟΤ 1435 είναι το ελληνικό πρότυπο για υπηρεσίες επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από την ΕΔΕΕ (Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης-Επικοινωνίας) σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ.ΕΛΟΤ 1429 – Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται σε οργανισμούς του δημοσίου προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο σχεδιασμό, την διοίκηση, την διεκπεραίωση, την διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013ISO 20000

To ISO / IEC 20000 είναι ένα διεθνές σύστημα διαχείρισης και πρότυπο πιστοποίησης κατά ISO που αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης των υπηρεσιών Πληροφορικής, αυτό που συνήθως ονομάζουμε IT Service Management (ITSM).OHSAS 18001

Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν κίνδυνοι σχετικοί με τον εργασιακό χώρο. Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία των εργαζομένων και το κόστος για την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας στον χώρο εργασίας είναι οικονομικά ασύμφορο.ISO 14001

Περιβαλλοντική Διαχείριση Το ISO 14001:2004 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση μιας επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ. νερό κτλ), χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων, και κατανάλωση ενέργειας. Όπως όλα τα διεθνή πρότυπα έτσι και το ISO 14001:2004 έχει σχεδιαστεί...

Διαβάστε περισσότερα


Agro2-1&2-2 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Agro2-1&2-2 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι ένα σύστημα οργάνωσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης για αποτελεσματική και επικερδή παραγωγή σε μια οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίεςBRC/IOP

Η βρετανική κοινοπραξία λιανικής πώλησης (BRC) έχει εκδώσει ένα τεχνικό πρότυπο για τις επιχειρήσεις με επώνυμα (branded) προϊόντα για λιανική πώληση.IFS – International Food Standard

Το Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων IFS (International Food Standard) έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.ISO 22000

Την 1η Σεπτεμβρίου 2005 εκδόθηκε το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 με τίτλο “Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων”, το οποίο αφορά τις Επιχειρήσεις Τροφίμων αλλά και τις Επιχειρήσεις εκείνες που έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται στον ευρύτερο κύκλο παραγωγής και διάθεσης των Τροφίμων. Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου ISO 22000:2005 είναι ουσιαστικά όλη η τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων και των Ζωοτροφών. Το ISO 22000 στοχεύει να δημιουργήσει μια...

Διαβάστε περισσότεραISO 9001:2008

Το ISO 9001:2008 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση/ διαχείριση ποιότητας των διαδικασιών λειτουργίας μιας επιχειρήσεις. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο management, που εφαρμοζόμενο διαχειρίζεται την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Παρέχει μεθόδους με σκοπό τον συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 9001...

Διαβάστε περισσότεραHACCP

Στα πλαίσια δημιουργίας νέων δεδομένων στον τομέα της Ασφάλειας των τροφίμων που επιβάλλονται από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων) και από την ισχύουσα πλέον Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000), απαιτείται η εφαρμογή, διατήρηση και αναθεώρηση ενός συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points ή HACCP) για τις επιχειρήσεις που: παρασκευάζουν...

Διαβάστε περισσότερα